Nguyen_Viet_Tu

(BINANCE) ZEC/USDT Ngắn/Trung Hạn

BINANCE:ZECUSDT   Zcash / TetherUS
Phân Tích

H4/W
-3 đường MA hội tụ
-Giá BO đường trendline nội biên

H1/D
-3 đường MA phân kì
-RSI phân kì cho dấu hiệu nhịp pullback

Entry: 88.12
Stl: 84.8 (3,7%)
Tp: 117.95 (33%)

Bình luận