huongsvn

22.9.2020 ZEC 4h - vùng hỗ trợ quan trọng

BINANCE:ZECUSDT   Zcash / TetherUS
ZEC 4h đang được giao dịch tại vùng giá trên 50$
- Ở đây, đang được hỗ trợ rất tốt bởi vùng hỗ trợ đã được xác lập từ lâu.
Thêm nữa, đây là vùng Fib 61.8%
- Trong khi các Alt coin khác đã bị phá vỡ các vùng hỗ trợ thì ZEC vẫn giữ được vùng hỗ trợ quan trọng này.
- Cờ đợi 1 cú hồi phục lên ít nhất vùng 76.5$ - 82.6$

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.