BINANCE:ZENBTC   Horizen / Bitcoin
Canh buy theo hình bắt con sóng 5
Bình luận: Done target