BINANCE:ZENBTC   Horizen / Bitcoin
Zen Bo vùng ED trong khung H4 tạo xu hướng hiệu chỉnh trung hạn, mục tiêu giá từ 136 - 200 %, cần lưu ý khu vực Corrective có sóng hồi ngắn hạn