BINANCE:ZENBTC   Horizen / Bitcoin
Zen Bo vùng ED trong khung H4 tạo xu hướng hiệu chỉnh trung hạn, mục tiêu giá từ 136 - 200 %, cần lưu ý khu vực Corrective có sóng hồi ngắn hạn

INCUBATE AND INVEST IN THE MOST BRILLIANT GAME PROJECTS IN BLOCKCHAIN with GAMEON

https://gameon.vc/
https://t.me/GameONVentures