VuDucThanhLong

ZIL/BTC: Slide, SideWay, Slide rồi lại SideWay

Giá xuống
BINANCE:ZILBTC   Zilliqa / Bitcoin
Đó là những điều mà nhà đầu tư sắp phải đối mặt nếu đặt niềm tin ở Zil
Các chỉ báo kỹ thuật của Zil hiện tại không mấy khả quan
Nếu chúng ta xem ở khung 3D-1W các bạn sẽ dễ dàng nhận ra chỉ báo RSI của Zil đang tụt dốc không phanh
Điều này cho thấy Zil đang bước vào 1 xu hướng giảm mới chứ không phải chỉ là giảm hiệu chỉnh
Tuy nhiên, cuối năm 2018 sẽ có nhiều điểm khởi sắc dành cho Zil
Ep: 260sts
Tp: 620sts
Tg: 1000sts
Và như tôi thường nói.....Nó Còn Phải Chia 2 mới tăng tiếp được!!

Vũ Đức Thành Long
English-Punlic Group Telegram: https://t.me/VDTLenglish
Vietnamese-Puclic Group Telegram: https://t.me/ducthanhlong
Vietnamese-Public Group Facebook: https://www.facebook.com/groups/ZASCO/
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.