Ninh-Do

ZIl điểm buy cho sóng tăng 50%

BINANCE:ZILBTC   Zilliqa / Bitcoin
Mô hình 2 đáy tạo xác nhận tín hiệu tăng trưởng cho ZIL
Điểm buy: 26x - 23x
Sell: 400