xuanhaimmoer

Zilliqa (ZIL/BTC) - Sóng trung hạn - xuanhaimmoer

Giá lên
BINANCE:ZILBTC   Zilliqa / Bitcoin
Phân tích trên chart

Mọi ý kiến phản hồi mọi người comment để thảo luận bên dưới nhé!

Good luck !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.