haiqb86

ZIL/USDT trên khung 4h có hình thành mô hình nêm tăng ?

BINANCE:ZILUSDT   Zilliqa / TetherUS
mua quanh vùng giá 0.0205. bán vùng giá 1 là 0.0250 (50%) vùng giá 2 là 0.030

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.