cuongbien124

#ZK - Polyhedra Network

Giá lên
BYBIT:ZKUSDT   ZKUSDT SPOT
Trong những ngày cuối năm 2023 khi thị trường tiền mã hoá đang khởi sắc, LayerZero là một trong những cái tên được mong chờ nhiều nhất không chỉ vì chương trình airdrop của dự án mà còn vì những nước đi mang tính chiến lược trong hành trình phát triển. Polyhedra Network là một trong những bước phát triển đó, khi đây là một trong số ít những dự án được tích hợp công nghệ vào LayerZero.

việc binace labs đầu tư thì ZK lên binance là điều dễ hiểu, ZK hoàn toàn có thể đạt 34-40$ trong mùa này
AE có thể tham khảo và tìm hiểu kĩ hơn với con hàng này nhé.... chúc AE luôn chiến thắng !
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.