TheCommoTrader

Bạn không thể thua kèo short Dầu Đậu này được !

Giá xuống
CBOT:ZL1!   SOYBEAN OIL FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)
Đã đến lúc để nhìn vào biểu đồ tuần và tháng chỗ mà có 1 vùng sell rất lớn.

Trên biểu đồ tháng vùng sell ở 51.5 - 57.1 và vùng sell trên biểu đồ tuần ở 51.5 - 52.7 và có chung 1 vùng ở 51.6.

Không cần nói quá nhiều về pha trade này vì nó quá rõ.

SELL !!!! SELL !!! SELL !!! ở 51.6 - 52.5.

Luôn luôn tuôn theo kịch bản giao dịch của mình, quản trị rủi ro và quản trị trạng thái.


Chúc may mắn!

~ Tuan Anh Commo