TheCommoTrader

Hãy xem phản ứng giá tại đây như thế nào !

Giá xuống
CBOT:ZLK2021   SOYBEAN OIL FUTURES (MAY 2021)
Mốc 53.39 là mốc cản cuối cùng có thể kìm hãm giá dầu đậu tương giảm. Nếu như mốc này không được giữ thì giá có thể hướng xuống 51.07