Hung-JK

Short team "Dầu đậu tương"

Giá xuống
CBOT:ZLN2022   Soybean Oil Futures (Jul 2022)
Giá dầu đậu tương đang có 1 cấu trúc giá khá tương đồng trước khi chuyển đổi sang một xu hướng mới. Mô hình nêm tam giác phiên hôm qua đã bứt phá ra khỏi biên độ hẹp.
Phiên hôm qua giá đã có nhịp điều chỉnh lên trend hỗ trợ của xu hướng tăng sau khi đóng cửa dưới trend này. Nhận định phiên hôm nay giá sẽ điều chỉnh quanh mức 78.52$ sau đó tiếp tục giảm điểm về vùng hỗ trợ từ 74 – 72.55$.
Kháng cự: 78.52 – 80.64; Hỗ trợ: 74 – 72.55;
Phạm vi giao dịch ngày hôm nay Giữa hỗ trợ 72.55 và kháng cự 78.52;
Xu hướng dự kiến: Giảm giá;

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.