CBOT:ZLZ2021   SOYBEAN OIL FUTURES (DEC 2021)
6 lượt xem
0
Trong khung 4h, xu hướng giảm, bán tại vùng cung với giá 62
cắt lỗ 62,5
chốt lời TP1 60,77; TP2 58,5