SinvestFX

Chiến lược mua cổ phiếu ZOOM (ZM)

Giá lên
NASDAQ:ZM   Zoom Video Communications, Inc
Sau khi break out nêm giảm ( falling wedge ), ZM đã có các bước tăng giá đẹp hình thành cấu trúc tăng giá nhỏ.

Hiện tại ZM đang điều chỉnh giảm nhẹ. => Tìm cơ hội mua ZM khi xuất hiện tín hiệu nến bao trùm tăng D1 ( bullish engulfing D1) tại demand zone W1 như hình.

Lưu ý: Thị trường luôn tiềm ẩn những biến động bất ngờ, vì vậy anh em hãy xem bài phân tích này là PHƯƠNG TIỆN THAM KHẢO và hãy luôn tuân thủ việc QUẢN LÝ RỦI RO cho tài khoản của mình!

Good luck!.