TheCommoTrader

Ta đi về đâu từ đây hỡi bột đậu nành

Giá xuống
CBOT:ZM1!   Hợp đồng tương lai Bột Đậu nành
Chắc chắn từ đây là không còn gì vui vẻ nữa rồi. Vùng mua tuần 408.3 - 411.3 không được giữ vững trong mấy phiên giao dịch vừa rồi và ngày hôm qua có lực bán rất lớn khi giá chạm vào vùng mua này.

Mức giá 399.4 là mức giá mà phe bò phải giữ vững để kịch bản đi ngang trong 399.4 - 408.3 thậm chí là tăng điểm trở lại xảy ra. Còn không thì mức giá 376.4 sẽ là target cho lệnh short khô đậu tương tại 408.3