DoanBaoTrung

Khô đậu sẽ hướng về đâu

Giá xuống
CBOT:ZMF2023   Soybean Meal Futures (Jan 2023)
Ít nhất sẽ về 437 trong ngắn hạn.
Người dân Argentina sẽ sớm đẩy mạnh bán hàng để trang trải nợ sau khi nước này lên ngôi vô địch
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.