Ninh-Do

ZRXBTC target 40%

BINANCE:ZRXBTC   0x / Bitcoin
Trên khung H4 ZRX đang tạo 2 đáy mà dường như đang chạy hết sóng ending của nhịp giảm sóng 4
Target trong thời gian tới ở 2 mốc như hình
- Buyzone: 79xx
-Sellzone: 2 mốc như chart trên
-Stoploss: dưới trenline xanh