littlegoal1608

Phan tich 23/12/2020

BINANCE:ZRXUSDT   0x / TetherUS
Uptrend
Giá đang cận trendline
rsi đang gần over
adx đang ở step 3 móc lên chuyển sang step 4
KB1: Giá có thể đi xuống hướng đến HT , nếu có dâu hiệu đảo chiều thì buy
KB2: Nếu nến phá vỡ HT và nếu tiếp theo đóng dưới HT cân nhắc sell (theo dõi thêm rsi và ADX )
=> ưu tiên KB1 chờ buy
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.