TheCommoTrader

Đây hoàn toàn có thể là nhịp tăng trị giá $10,000 của Đậu Tương

Giá lên
CBOT:ZS1!   Hợp đồng tương lai Đậu nành
Sau tuần giao dịch vừa rồi thì có vẻ như đậu tương đang dần thoát ra khỏi mô hình tích lũy của nó.

Tôi kỳ vọng nó sẽ hướng đến vùng bán nhỏ trên biểu đồ tuần ở mức giá 1535. Tuy vậy, vùng bán này không còn mới vì nó đã được test 1 lần trước đó. Do đó rất có khả năng là giá sẽ vượt qua cả vùng này.


Nếu là người đầu tư an toàn thì tôi nghĩ bạn có thể mua lại khi giá vượt hẳn qua vùng này và thử lại vùng đỉnh cũ.

Dẫu vậy vẫn cần phải quan sát thêm hợp đồng này trong tuần tới.