haivinhbuh

Đậu nành - Tiếp tục sóng điều chỉnh

Giá xuống
CBOT:ZS1!   Hợp đồng tương lai Đậu nành
Hết phiên ngày 26/2, giá đậu nành quay đầu giảm, đóng cửa tại 1400. Cấu trúc xu hướng trung hạn vẫn là tăng, nhưng xu hướng ngắn hạn đang điều chỉnh.
Giai đoạn điều chỉnh này đã kéo dài hơn 40 ngày và vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, bởi vì khi mà nhìn vào cấu trúc sóng chỉ mới có sóng điều chỉnh A và B, vẫn còn 1 nhịp chỉnh sóng C.
Dự kiến giá đậu nành sẽ tiếp tục điều chỉnh giảm.
Phương án 1: Chờ bán tại vùng Fibo 0.786. Sl 1448. TP 1350-1325-1300.
Phương án 2: Bán quanh vùng giá hiện tại. SL 1426. TP 1350-1325-1300.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.