TungNguyenHiTrade

Nhận định thị trường nông sản ngày 27/12/2021

CBOT:ZSH2022   SOYBEAN FUTURES (MAR 2022)
Đậu tương - ZSEH22
Trên khung H4, mở phiên 27/12, giá đã đi ra khỏi kênh giá và tiếp tục đà tăng trước đó, giá hiện tại có thể tiến đến những vùng cung tiếp theo, nhà đầu tư cần chờ đợi hành động giá hoặc chờ nhịp điều chỉnh để giao dịch thuận xu hướng.

- Full bài nhận định: hitrade. vn/nhan-dinh-thi-truong-nong-san-ngay-27122021
- Mở tài khoản App Hitrade: tinyurl. com/OpenAccountHiTrade
- Hỗ trợ đầu tư Hàng hóa chuyên nghiệp: 096 105 4455
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.