TheCommoTrader

Hôm qua mua ở 1558, hôm nay mua ở bao nhiêu đây ???

Giá lên
CBOT:ZSN2021   SOYBEAN FUTURES (JUL 2021)
Hôm nay có khả năng là chúng ta sẽ có thể được mua ở mức giá 1570. Đậu tương đang liên tục bứt phá và giá trên khung giờ nhỏ không có sự trùng lặp. Các điểm mua vào bây giờ sẽ ngày càng ít đi.