CBOT:ZSX2021   SOYBEAN FUTURES (NOV 2021)
4 lượt xem
0
Bán ra, chốt lời ở vùng hỗ trợ kháng cự cũ, cắt lỗ ở các vùng hỗ trợ kháng cự trên