hastag_provincialist

Kịch bản lúa mỳ tuần 2 năm 2022

Giá xuống
CBOT:ZW1!   Hợp đồng Tương lai Lúa mỳ
Lúa mỳ ngày 12/1/2022 có thể đi sideway vùng giá từ 766 - 770 trong phiên Á - Âu, mở phiên Mỹ có khả năng sẽ giảm
Theo PTKT:
- Các dấu hiệu nến + volume cho thấy lực tăng của lúa đã dần yếu đi so với lần tăng đột biến ở vùng cản 735 của cuối tuần 1 2022
- Kèm theo các nến xanh nhỏ có thể đang cho biết rằng giá đã có sự tranh chấp giữa mua-bán tại đây
- Các chỉ báo như RSI và Pivot cho ra các đường mua bán cũng thấp hơn so với 2 phiên trước
Theo PTCB:
- Các báo cáo tích cực nếu đang cầu mua khi tỉ lệ thất nghiệp Mỹ đã giảm xuống khiến đồng dollar giảm xuống theo
- Điều này ảnh hưởng lớn đến giá cả hàng hóa
Cần theo dõi thêm và vào lệnh thiên về phe bán trong hôm nay
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.