hastag_provincialist

[Xu hướng tăng] Lúa mỳ có thể sẽ thay đổi xu hướng ngắn hạn

Giá lên
CBOT:ZW1!   Hợp đồng Tương lai Lúa mỳ
Lúa mỳ có thể sẽ thay đổi xu hướng tăng lên trong ngắn hạn trước 2 tin báo USDA hôm qua khiến giá lúa mỳ giảm mạnh.
Đây có thể là cú hồi nhẹ lên đến vùng giá 760-770
Có thể mua ăn ngắn 5-10 giá
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.