hastag_provincialist

[Xu hướng tăng] Lúa mỳ có thể sẽ thay đổi xu hướng ngắn hạn

Giá lên
CBOT:ZW1!   Hợp đồng Tương lai Lúa mỳ
Lúa mỳ có thể sẽ thay đổi xu hướng tăng lên trong ngắn hạn trước 2 tin báo USDA hôm qua khiến giá lúa mỳ giảm mạnh.
Đây có thể là cú hồi nhẹ lên đến vùng giá 760-770
Có thể mua ăn ngắn 5-10 giá