haivinhbuh

Sóng B vẫn chưa kết thúc

Giá lên
CBOT:ZW1!   Hợp đồng Tương lai Lúa mỳ
Lúa mỳ đang đang có 1 giai đoạn điều chỉnh rất lớn, chỉ riêng sóng A đã kéo dài 5 ngày, từ 19/1-25/1. Nhìn vào cấu trúc sóng A, ta có thể thấy nó bao gồm 3 sóng con ABC, điều này có nghĩa rằng khả năng rất cao, đợt điều chỉnh này của lúa mỳ sẽ có dạng sóng phẳng.
Trong cấu trúc sóng phẳng, sóng B chỉ có 2 trường hợp, một là bằng với sóng A, hai là vượt qua sóng A. Vì vậy trong bất cứ trường hợp nào, chúng ta đều có thể mua lên với kỳ vọng ít nhất là sóng B sẽ bằng sóng A.
Hiện tại, bên trong sóng B đã có sóng A và B, mình dự đoán lúa mỳ sẽ tiếp tục tăng để hình thành sóng C.
Chiến lược:
Mua vào tại 653'6 và 649.
SL 642.
TP 691.
Tỷ lệ rr: 1:3,3 và 1:5,7
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.