haivinhbuh

Lúa mỳ - Kết thúc tích luỹ

Giá lên
CBOT:ZW1!   Hợp đồng Tương lai Lúa mỳ
Sau thời gian dài đi ngang quanh vùng giá từ 673 đến 624, lúa mỳ đã có sự bức phá mạnh mẽ và đóng nến tại 685 vào ngày 24/2.
Khi nhìn vào nến khung W sẽ thấy biên độ thân nến ngày càng nhỏ dần, thể hiện sự tích luỹ đã rất mạnh, vì vậy cú bứt phá ngày hôm qua là hoàn toàn hợp lý, cộng với việc khối lượng tăng rất lớn tại cây nến breakout nên độ tin cậy của sự phá vỡ này rất cao.
Dự kiến sẽ có sự kiểm định về vùng tích luỹ trước khi giá tiếp tục tăng.
Mua tại vùng giá 670-673.
SL 659.
TP 696, 715.