TheCommoTrader

Có thể chưa quá muộn để ăn tí BÁNH MỲ !

CBOT:ZW1!   Hợp đồng Tương lai Lúa mỳ
Lúa mỳ vẫn đang giao động trong biên độ hẹp! BƯỚC ĐI TIẾP THEO LÀ GÌ ?

Quan điểm của mình vẫn là trung lập và lúa mỳ sẽ giao động trong biên độ từ 632 - 670. Tuy nhiên, lúa mỳ có thể sẵn sàng để có những bước di chuyển theo hướng tích cực trong ngày nay hoặc ngày mai để chuẩn bị cho báo cáo cung cầu của ngày thứ 3.

Tổng thể thì lúa mỳ vẫn đang có xu hướng tích cực được bổ trợ bởi các nhóm nông sản khác, do đó chúng ta chỉ nên tập trung mua vào ở những điểm thấp ở vùng 625 - 632.

Mình đã tô đậm vùng màu xanh và đây vẫn là vùng mua mạnh mặc dù nó đã được thử mấy lần. Mình kỳ vọng đây chính là vùng mà các quỹ đang ăn stop loss của các traders nhỏ lẻ để mở vị thế mua.

Với phong cách trading của mình:
  • Mình đã mở một vài vị thế ở vùng giá 630 và sẵn sàng cắt lỗ ở mức 610 - 615.

Luôn luôn tuôn theo kịch bản giao dịch của mình, quản trị rủi ro và quản trị trạng thái.

Chúc may mắn!

~ Tuấn Anh Commo

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.