TungNguyenHiTrade

Nhận định thị trường Nông sản ngày 29/12/2021

CBOT:ZWH2022   WHEAT FUTURES (MAR 2022)
Lúa mì - ZWAH22
Trên khung H4, kết thúc phiên 28/12, giá vẫn có một phiên điều chỉnh và giảm sâu về test lại vùng giá hỗ trợ của trendline ngày, nhà đầu tư cần chờ đợi hình thành cấu trúc thị trường và hành động giá tại những vùng hỗ trợ này để mở vị thế giao dịch.

- Full bài nhận định:
hitrade. vn/nhan-dinh-thi-truong-nong-san-ngay-29122021
- Mở tài khoản App Hitrade: /tinyurl. com/OpenAccountHiTrade
- Hỗ trợ đầu tư Hàng hóa chuyên nghiệp: 096 105 4455