Đào tạo và nghiên cứu

Quản trị Rủi ro

Quản lý rủi ro là cách thức quản lý tính rủi ro trong giao dịch bằng cách nhận biết, đánh giá và biết cách kiểm soát các rủi ro. Bạn không thể biết mình có thể sẽ kiếm được bao nhiêu lợi nhuận sau mỗi giao dịch, nhưng bạn sẽ kiểm soát được mức thua lỗ của mình. Hệ thống quản lý rủi ro kém là một trong những nguyên nhân hàng đầu khiến các nhà giao dịch thất bại. Kiểm soát các rủi ro thực tế, bằng cách hiểu rõ cần phải làm gì và không được làm gì, sẽ giúp bạn tránh được những cú thua lỗ lớn hoặc mất sạch toàn bộ tài khoản. Bạn cần phải thực sự ghi nhớ những rủi ro tiềm ẩn như vậy.

Một hệ thống kiểm soát rủi ro tốt là chìa khoá cho khả năng bảo toàn vốn và là khởi đầu cho những tính toán về việc bạn cần phải gia tăng bao nhiêu vốn, sẽ chấp nhận mất bao nhiêu cho mỗi giao dịch, nên giao dịch bao nhiêu lần một ngày, một tuần hay một tháng và các kiểu dừng lỗ phù hợp cho mỗi lần chuẩn bị giao dịch. Một phương pháp quản lý rủi ro bao gồm việc tuân thủ tỉ lệ thu về / rủi ro, hệ thống quản lý tiền vốn, sử dụng biểu đồ phân tích một cách cân bằng, và xử lý các giao dịch đang mở và có liên quan đến nhau. Các nhà giao dịch có hệ thống quản lý rủi ro tốt cũng thường cân nhắc về giới hạn thua lỗ có thể có trong ngày, trong tuần hoặc trong tháng, độ kỳ vọng tổng thể của chiến thuật giao dịch và làm sao để tránh rủi ro thua lỗ toàn bộ.