Đô la Úc/Đô la Mỹ AUDUSD

AUDUSD FXCM
AUDUSD
Đô la Úc/Đô la Mỹ FXCM
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

Hồ sơ

AUD USD (Đô la Úc / Đô la Mỹ)
 
Cặp Đô la Úc và Đô la Mỹ là Cặp tiền tệ chính, một nhóm các cặp giao dịch phổ biến nhất trên thế giới. Sự phổ biến của cặp này đã tăng vọt bởi vì các trader bị thu hút bởi sự chênh lệch về lãi suất của cặp tiền tệ này. Sự phổ biến này đã suy giảm trong những năm gần đây do sự biến động kinh tế trên toàn thế giới.

Các Mã liên quan

AUSTRALIAN DOLLAR FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)
 
   
Đô la Mỹ / Đô la Úc
 
   
Chỉ số Tiền tệ Đô la Úc
 
   
AUSTRALIAN DOLLAR FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)