Đào tạo và nghiên cứu

Kế hoạch Giao dịch

Có một kế hoạch giao dịch cụ thể và tuân thủ chặt chẽ là điều kiện tiên quyết rất quan trọng trước khi mạo hiểm tiền bạc trên thị trường. Nói ngắn gọn, một kế hoạch giao dịch sẽ mô tả cần phải làm gì, vì sao, khi nào và làm như thế nào. Một trong những nguyên nhân dẫn đến thất bại hàng đầu của các nhà giao dịch là không có kế hoạch. Một kế hoạch giao dịch tốt cần mô tả được các mục tiêu tổng thể, giao dịch thị trường nào, khung thời gian nào, ghi lại nhật ký như thế nào để có thể dễ dàng kiểm tra lại lịch sử giao dịch và áp dụng phương pháp quản lý rủi ro như thế nào. Ngoài ra, một kế hoạch giao dịch tốt cũng bao gồm việc làm sao tìm được những mã tiềm năng để giao dịch, quản lý các giao dịch như thế nào, sử dụng các kỹ thuật hoặc phương pháp nào và các quy tắc trong việc vào ra lệnh. Bạn cũng cần cân nhắc các việc cần làm trước và sau khi giao dịch với thị trường, có các danh sách liệt kê những việc cần làm, tự trau dồi kiến thức và cách phản ứng trước những trường hợp xấu bất ngờ xảy đến.

Một kế hoạch định nghĩa được các hoạt động giao dịch của bạn một cách chi tiết sẽ giúp bạn kiểm soát cảm xúc tốt hơn và giữ bạn tập trung vào việc triển khai các chiến thuật của mình với tinh thần kỷ luật khắt khe nhất để tránh mọi sai sót trong giao dịch. Không có hướng dẫn cụ thể nào về việc lập một kế hoạch tối ưu, mà nó có thể trở nên đơn giản hay phức tạp tuỳ ý bạn, miễn là được thiết kế để phù hợp nhất với nhu cầu và phong cách giao dịch của bạn. Hãy nhớ: lên kế hoạch để giao dịch và giao dịch đúng theo kế hoạch!