Mô hình Gann hình hộp

Dự đoán và phân tích

Mô hình Gann hình hộp

WD Gann đã ứng dụng một cách sáng tạo những mối quan hệ giữa hình học và số học để tạo ra nhiều công cụ phân tích kỹ thuật đối với thị trường. Hộp Gann là một trong số những công cụ mạnh mẽ như vậy, có thể dùng để đo lường và phát hiện các chu kỳ giá lặp lại. Người dùng có thể thiết lập thời gian và khoảng giá cho một chu kỳ được kỳ vọng sẽ lặp lại. Về phương diện này, Hộp Gann giống như một lộ trình cho thị trường để tìm kiếm các mức giá mục tiêu. Xin lưu ý rằng, biểu đồ cần phải được co giãn theo hình vuông. Hộp Gann sẽ chia giá và thời gian thành các vùng bằng nhau, gọi là các ngưỡng giá và thời gian, và được vẽ từ một đường đảo chiều chủ yếu (lên hoặc xuống).

Các ngưỡng giá và thời gian chính xác có thể được cài đặt bởi người dùng để phù hợp với chiến thuật của mỗi người. Hộp Gann có thể được ứng dụng trên nhiều thị trường khác nhau để dự đoán các ngưỡng giá và thời gian chủ chốt, có thể dùng kèm với các công cụ đo góc tuỳ ý. TradingView cung cấp một công cụ thông minh nhằm giúp người dùng vẽ Hộp Gann trên biểu đồ. Có thể sử dụng Hộp Gann độc lập hoặc kết hợp với các công cụ và kỹ thuật phân tích khác để tìm ra phương pháp giao dịch tốt nhất.