Sóng Sine

Ý tưởng Giao dịch 2
Scripts 3

Dự đoán và phân tích

Sóng Sine

Sóng Sine là một công cụ phân tích kỹ thuật dựa trên các kiến thức toán học cao cấp giúp chỉ ra thị trường đang trong xu hướng hay trong chu kỳ lặp lại. Công cụ này giúp các nhà giao dịch xác định điểm bắt đầu và kết thúc của chuyển động giá trong xu hướng cũng như những biến động có thể xảy ra. Chỉ báo này còn được gọi là chỉ báo MESA và được John Ehlers phát triển dựa trên một thuật toán vốn được áp dụng trong xử lý tín hiệu số. Nó bao gồm 2 đường, được gọi là sóng Sine và sóng Dẫn. Một khi giá đang đi theo xu hướng, 2 đường này sẽ không cắt nhau, thường chạy song song và cách xa nhau.

Các điểm cắt giữa 2 đường này thường là dấu hiệu của các điểm đảo chiều và cung cấp các tín hiệu mua bán tuỳ thuộc vào từng điều kiện cụ thể. Chỉ báo cũng có thể ra dấu nếu thị trường đang trong trạng thái quá mua hoặc quá bán (có nghĩa là giá đang quá cao hoặc quá thấp), dẫn đến xu hướng có thể đi ngang hoặc đảo chiều. Với khả năng sử dụng độc lập lẫn kết hợp với các kỹ thuật khác hoặc thậm chí cả các chỉ báo không liên quan khác (ví dụ như các chỉ báo dựa trên đường trung bình giá), sóng Sine là một công cụ hữu hích của những nhà phân tích kỹ thuật.