GameonVentures

STEEM - Những vùng giao dịch ngang khó chịu, vùng đáy bay ở đâu

BITTREX:STEEMBTC   STEEM / Bitcoin
Hiện nay Steem đang trong khu vực swing trade và hình thành khu vực sóng hiệu chỉnh ngắn hạn và trung hạn trong xu hướng downtrend của mình. Chúng tôi nhận thấy khu vực dao động sóng của Steem khá rộng, chúng tôi sẽ theo dõi khá sát mã giao dịch này để tìm điểm vào lệnh tốt nhất.

Bất cứ khu vực nào PO sẽ là vùng moon với mã giao dịch nhanh như tia chớp này

Bạn hãy lựa chọn cho mình vùng giao dịch hiệu quả nhất với mã giao dịch này nhé!

Chúc bạn thành công, hãy like chúng tôi nếu bạn yêu thích!

INCUBATE AND INVEST IN THE MOST BRILLIANT GAME PROJECTS IN BLOCKCHAIN with GAMEON

https://gameon.vc/
https://t.me/GameONVentures
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.