Tất cả thông báo thu nhập trong một lịch — Thị trường Chứng khoán Brazil

Lịch thu nhập là công cụ hữu ích giúp bạn luôn cập nhật mọi thứ. Nó cho phép bạn theo dõi các công ty sắp công bố lợi nhuận của họ. Bạn có thể xem ngày, EPS ước tính và EPS báo cáo cho từng công ty có sẵn. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu là chỉ số về khả năng sinh lợi của công ty và điều quan trọng là phải đưa nó vào trong phân tích cơ bản của bạn.

           
CGAS3 COMGAS ON
16.729B2022-05-242022-03-30
DASA3 DASA ON NM
10.834B0.01-0.30-0.42-350.003.118B2.673B2022-05-242022-03-30
MEGA3 OMEGAENERGIAON NM
6.163B-0.09323.453M548.100M2022-05-242022-03-30
AMBP3 AMBIPAR ON NM
3.520B720.450M682.000M2022-05-242022-03-30
ENJU3 ENJOEI ON NM
406.644M-0.1129.833M29.500M2022-05-242022-03-30
PDGR3 PDG REALT ON NM
73.533M2022-05-242022-03-30
Tải thêm