Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Cộng Hòa Séc

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.
Khu vực
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Thay đổi %
Khối lượng
Công nghiệp
Cổ phiếu
Năng lượng Mỏ6,129 T CZK4,37%+3,02%4923
Hàng tiêu dùng không lâu bền3,371 T CZK3,37%+0,00%2344
Truyền thông3,015 T CZK3,22%+0,80%511
Tài chính2,81 T CZK4,76%+1,58%14,03 K512
Công ty dịch vụ công cộng1,959 T CZK4,18%+1,18%24,737 K17
Công nghệ Điện tử572,865 B CZK3,12%−0,53%1,593 K48
Khoáng sản phi năng lượng386,375 B CZK1,91%+1,46%4533
Dịch vụ Công nghệ375,324 B CZK1,95%−0,56%4323
Khách hàng Lâu năm189,826 B CZK2,65%+0,24%8633
Sản xuất Chế tạo145,261 B CZK4,34%+0,96%68522
Dịch vụ Thương mại14,158 B CZK+12,87%10 K12
Dịch vụ Khách hàng3,372 B CZK−1,39%1222
Bán Lẻ587,532 M CZK+7,32%1,449 K22
Công nghiệp Chế biến11