Tất cả thông báo thu nhập trong một lịch — Thị trường Chứng khoán Đức

Lịch thu nhập là công cụ hữu ích giúp bạn luôn cập nhật mọi thứ. Nó cho phép bạn theo dõi các công ty sắp công bố lợi nhuận của họ. Bạn có thể xem ngày, EPS ước tính và EPS báo cáo cho từng công ty có sẵn. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu là chỉ số về khả năng sinh lợi của công ty và điều quan trọng là phải đưa nó vào trong phân tích cơ bản của bạn.

           
1FC FACC AG INH.AKT.
586.570M0.10179.688M1579561200.001575072000.00
1FC FACC AG INHABER-AKTIEN O.N.
586.570M0.10179.688M1579561200.001575072000.00
1FC FACC AG INH.AKT.
586.570M0.10179.688M1579561200.001575072000.00
2KD KINDER MORGAN P DL-,01
43.654B0.240.20-0.01-5.873.611B2.929B1579561200.001577750400.00
2KD KINDER MORGAN INC. REGISTERED SHARES P DL -,01
43.654B0.240.20-0.01-5.873.611B2.929B1579561200.001577750400.00
2KD KINDER MORGAN P DL-,01
43.654B0.240.20-0.01-5.873.611B2.929B1579561200.001577750400.00
7CT CENTAMIN PLC REGISTERED SHARES O.N.
1.743B0.050.010.04165.50214.185M157.386M1579561200.001577750400.00
7CT CENTAMIN PLC
1.743B0.050.010.04165.50214.185M157.386M1579561200.001577750400.00
AEC1 AMERICAN EXPRESS CO. REGISTERED SHARES DL -,20
97.107B1.811.870.052.5311.366B10.884B1579561200.001577750400.00
AEC1 AMER. EXPRESS DL -,20
97.107B1.811.870.052.5311.366B10.884B1579561200.001577750400.00
AEC1 AMER. EXPRESS DL -,20
97.107B1.811.870.052.5311.366B10.884B1579561200.001577750400.00
ANCA ANA HOLDINGS INC.
10.018B0.761.12-0.28-19.81534.791B4.714B1579561200.001577750400.00
ANCA ANA HOLDINGS INC. REGISTERED SHARES O.N.
10.018B0.761.12-0.28-19.81534.791B4.714B1579561200.001577750400.00
DC7 DISCOVER FINL SRVCS DL-01
23.884B2.022.120.073.412.948B3.245B1579647600.001577750400.00
DC7 DISCOVER FINL SRVCS DL-01
23.884B2.022.120.073.412.948B3.245B1579647600.001577750400.00
DC7 DISCOVER FINANCIAL SERVICES REGISTERED SHARES DL -,01
23.884B2.022.120.073.412.948B3.245B1579647600.001577750400.00
DIP KDDI CORP. REGISTERED SHARES O.N.
63.270B0.610.660.058.181332.859B11.189B1579561200.001577750400.00
DIP KDDI CORP.
63.270B0.610.660.058.181332.859B11.189B1579561200.001577750400.00
FFV F5 NETWORKS INC. O.N.
7.515B2.191.41-0.88-38.44565.946M541.541M1579647600.001577750400.00
FFV F5 NETWORKS INC. O.N.
7.515B2.191.41-0.88-38.44565.946M541.541M1579647600.001577750400.00
FFV F5 NETWORKS INC. REGISTERED SHARES O.N.
7.515B2.191.41-0.88-38.44565.946M541.541M1579647600.001577750400.00
GDX GENL DYNAMICS CORP. DL 1
47.482B3.112.820.072.3910.657B8.953B1579647600.001577750400.00
GDX GENL DYNAMICS CORP. DL 1
47.482B3.112.820.072.3910.657B8.953B1579647600.001577750400.00
GDX GENERAL DYNAMICS CORP. REGISTERED SHARES DL 1
47.482B3.112.820.072.3910.657B8.953B1579647600.001577750400.00
HAL HALLIBURTON CO. REGISTERED SHARES DL 2,50
18.978B0.270.30-0.00-1.295.127B5.091B1579607100.001577750400.00
HAL HALLIBURTON CO. DL 2,50
18.978B0.270.30-0.00-1.295.127B5.091B1579607100.001577750400.00
HAL HALLIBURTON CO. DL 2,50
18.978B0.270.30-0.00-1.295.127B5.091B1579607100.001577750400.00
HB1 FULLER -H.B. CO. DL 1
2.273B0.830.880.067.72744.000M658.684M1579561200.001575072000.00
HB1 H.B. FULLER CO. REGISTERED SHARES DL 1
2.273B0.830.880.067.72744.000M658.684M1579561200.001575072000.00
HN9 HANESBRANDS INC. REGISTERED SHARES DL -,01
4.674B0.460.46-0.02-5.011.749B1.712B1579561200.001577750400.00
HN9 HANESBRANDS INC. DL -,01
4.674B0.460.46-0.02-5.011.749B1.712B1579561200.001577750400.00
HN9 HANESBRANDS INC. DL -,01
4.674B0.460.46-0.02-5.011.749B1.712B1579561200.001577750400.00
IBM INTL BUS. MACH. DL-,20
110.527B4.231.69-0.72-29.7321.642B16.536B1579564800.001577750400.00
IBM INTL BUSINESS MACHINES CORP. REGISTERED SHARES DL -,20
110.527B4.231.69-0.72-29.7321.642B16.536B1579564800.001577750400.00
IBM INTL BUS. MACH. DL-,20
110.527B4.231.69-0.72-29.7321.642B16.536B1579564800.001577750400.00
JAF JAFCO
1.041B0.4131.725M1579647600.001577750400.00
JAF JAFCO CO. LTD. REGISTERED SHARES O.N.
1.041B0.4131.725M1579647600.001577750400.00
LAR LAM RESEARCH CORP. REGISTERED SHARES DL -,001
40.320B3.472.780.072.762.506B1.987B1579647600.001577750400.00
LAR LAM RESEARCH CORP. DL-001
40.320B3.472.780.072.762.506B1.987B1579647600.001577750400.00
LAR LAM RESEARCH CORP. DL-001
40.320B3.472.780.072.762.506B1.987B1579647600.001577750400.00
MJP MORNINGSTAR JAPAN
287.885M0.0313.602M1579647600.001577750400.00
MK2A MAKITA CORP. REGISTERED SHARES O.N.
9.007B0.370.33-0.04-10.34122.392B1.028B1579561200.001577750400.00
MK2A MAKITA CORP.
9.007B0.370.33-0.04-10.34122.392B1.028B1579561200.001577750400.00
NFC NETFLIX INC. REGISTERED SHARES DL -,001
134.321B0.471.330.4042.695.451B4.811B1579640400.001577750400.00
NFC NETFLIX INC. DL-,001
134.321B0.471.330.4042.695.451B4.811B1579640400.001577750400.00
NFC NETFLIX INC. DL-,001
134.321B0.471.330.4042.695.451B4.811B1579640400.001577750400.00
NFS NORFOLK SOUTHERN CORP. REGISTERED SHARES DL 1
49.248B2.062.24-0.10-4.292.705B2.606B1579647600.001577750400.00
NFS NORFOLK STHN CORP. DL 1
49.248B2.062.24-0.10-4.292.705B2.606B1579647600.001577750400.00
NFS NORFOLK STHN CORP. DL 1
49.248B2.062.24-0.10-4.292.705B2.606B1579647600.001577750400.00
NSE NOMURA HLDGS
15.116B0.110.340.1257.75312.853B4.871B1579561200.001577750400.00
NSE NOMURA HOLDINGS INC. REGISTERED SHARES O.N.
15.116B0.110.340.1257.75312.853B4.871B1579561200.001577750400.00
PMTA PTC INC. DL -,01
8.352B0.400.08-0.32-80.94342.717M307.287M1579561200.001577750400.00
PMTA PTC INC. REGISTERED SHARES DL -,01
8.352B0.400.08-0.32-80.94342.717M307.287M1579561200.001577750400.00
PMTA PTC INC. DL -,01
8.352B0.400.08-0.32-80.94342.717M307.287M1579561200.001577750400.00
QSU SCSK CORP.
5.103B0.650.660.057.6994.168B817.851M1579561200.001577750400.00
QSU SCSK CORP. REGISTERED SHARES O.N.
5.103B0.650.660.057.6994.168B817.851M1579561200.001577750400.00
RIO1 RIO TINTO PLC LS-,10
89.065B2.962.13-1.09-33.861579561200.001577750400.00
RIO1 RIO TINTO PLC REGISTERED SHARES LS -,10
89.065B2.962.13-1.09-33.861579561200.001577750400.00
RIO1 RIO TINTO PLC LS-,10
89.065B2.962.13-1.09-33.861579561200.001577750400.00
SFE SYNCHRONY FINANCIAL REGISTERED SHARES DL -,001
20.851B0.971.430.4241.773.146B3.715B1579561200.001577750400.00
SFE SYNCHRONY FIN. DL-,001
20.851B0.971.430.4241.773.146B3.715B1579561200.001577750400.00
SFE SYNCHRONY FIN. DL-,001
20.851B0.971.430.4241.773.146B3.715B1579561200.001577750400.00
SRP SHARP CORP. REGISTERED SHARES O.N.
8.551B0.160.19-0.01-4.60650.920B5.141B1579561200.001577750400.00
SRP SHARP
8.551B0.160.19-0.01-4.60650.920B5.141B1579561200.001577750400.00
TDK TDK CORP. REGISTERED SHARES O.N.
13.026B1.851.920.2515.25364.542B3.142B1579561200.001577750400.00
TDK TDK CORP.
13.026B1.851.920.2515.25364.542B3.142B1579561200.001577750400.00
TOK TOKYO STEEL MFG. CO. LTD. REGISTERED SHARES O.N.
885.474M0.090.370.0929.9542.516B381.520M1587074400.001585612800.00
TOK TOKYO STEEL MFG
885.474M0.090.370.0929.9542.516B381.520M1587074400.001585612800.00
VAO VAPIANO SE INH. O.N.
96.304M-0.05-0.39105.242M98.862M1579561200.001577750400.00
VAO VAPIANO SE INH. O.N.
96.304M-0.05-0.39105.242M98.862M1579561200.001577750400.00
VAO VAPIANO SE INHABER-AKTIEN O.N.
96.304M-0.05-0.39105.242M98.862M1579561200.001577750400.00
VFP V.F. CORP. REGISTERED SHARES O.N.
33.972B1.091.450.2823.493.435B3.169B1579561200.001577750400.00
VFP V.F. CORP.
33.972B1.091.450.2823.493.435B3.169B1579561200.001577750400.00
VFP V.F. CORP.
33.972B1.091.450.2823.493.435B3.169B1579561200.001577750400.00
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất