Tất cả thông báo thu nhập trong một lịch — Thị trường Chứng khoán Nigerian

Lịch thu nhập là công cụ hữu ích giúp bạn luôn cập nhật mọi thứ. Nó cho phép bạn theo dõi các công ty sắp công bố lợi nhuận của họ. Bạn có thể xem ngày, EPS ước tính và EPS báo cáo cho từng công ty có sẵn. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu là chỉ số về khả năng sinh lợi của công ty và điều quan trọng là phải đưa nó vào trong phân tích cơ bản của bạn.

           
FBNH FBN HOLDINGS PLC
428.949B2022-05-162022-03-30
OANDO OANDO PLC
74.713B2022-05-162022-03-30
ARDOVA ARDOVA PLC
19.713B2022-05-162022-03-30
MRS MRS OIL PLC - NIGERIA
3.779B2022-05-162022-03-30
Tải thêm