Các cổ phiếu luôn đạt mức đỉnh — Thị trường Chứng khoán Nga

Cổ phiếu tăng trưởng liên tục khác với những cổ phiếu luôn đạt mức đỉnh, mặc dù chúng có vẻ giống nhau. Trong trường hợp thứ hai, dữ liệu cơ bản chiếm ưu thế hơn so với kỹ thuật. Sự khác biệt chính nằm ở khung thời gian của động thái giá. Chú ý đến tài chính của công ty cũng như không có sự tăng và giảm giá mạnh vì nó có thể giúp bạn xác định xem doanh nghiệp có ổn định về mặt tài chính hay không.

            
LKOH LUKOIL
7442.003.36%242.00Sức mua mạnh10078789904.001.354M4697.992B11.49654.46Năng lượng Mỏ
VRSB TNS ENERGO VORONEZ
289.207.11%19.20Sức mua mạnh15712236.0054.330K16.441BCông ty dịch vụ công cộng
Tải thêm