Tất cả các thông báo thu nhập — Thụy Điển

Lịch doanh thu là công cụ hữu ích giúp bạn luôn cập nhật mọi thông tin. Lịch doanh thu cho phép bạn theo dõi các công ty sắp công bố lợi nhuận. Bạn có thể xem ngày, EPS ước tính và EPS báo cáo cho từng công ty có sẵn. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu là chỉ số về khả năng sinh lợi của công ty. Bạn nên đưa lịch doanh thu vào trong phân tích cơ bản của mình.

           
SAGA_A SAGAX AB A
105.675B2.932.62-0.06-2.341.214B1.193B2024-07-152024-06-29
ALIF_B ADDLIFE AB SER. B
17.549B1.351.26-0.15-10.322.513B2.570B2024-07-152024-06-29
VOLO VOLATI AB
8.576B1.130.04-0.46-92.002.243B1.747B2024-07-152024-06-29
NOTE NOTE AB
4.594B2024-07-152024-06-29
TRAC_B TRACTION AB SER. B
3.831B2024-07-152024-06-29
EPEN EPENDION AB
3.806B613.000M598.223M2024-07-152024-06-29
REJL_B REJLERS AB SER. B
3.458B2.673.170.3914.031.111B1.096B2024-07-152024-06-29
Tải thêm