xinolia

[kai]Bollinger Bands

997 lượt xem
105
Bollinger band compatible with log scale
You can display the squeezed part in red

ログスケールに対応したボリンジャーバンドです
スクイーズしたところを赤く表示することができます
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận