paradox50

Goldencross and deathcross

Goldencross and deathcross "large" and "small"
Phát hành các Ghi chú: Goldencross and deathcross indicator for your pleasure
Phát hành các Ghi chú: For your pleasure.
Phát hành các Ghi chú: Updated with alerts
Phát hành các Ghi chú: Adding ability to easily turn on/off Small goldencross/deathcross in the settings if you wish to (enabled by default)
Phát hành các Ghi chú: Minor improvement, short title added and commenting
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận

This is pretty slick. Nice indicator for cryptos. Made some $$ with this one. Thank you!
+1 Phản hồi