Lirshah

Heikin ashi power (lirshah)

Lirshah Cập nhật   
Heikin Ashi power strategy has been written based on the heikin ashi candles movement.
the strategy is composed from two different line, bullish candle line and bearish candle line.
the bullish line is a representative of bull power which is directly related to number of positive candles and also power of candles.
so the more positive candles and the more upward trends causes the powerful bullish line and conducted to an extreme level.
the strategy trigger buy signals when bullish line passes the extreme and similar scenario for selling signals.

this strategy has very good results on 5 Sec , 5 min and 15 min time frames.
also it can be applied to variety of markets, crypto, indices , cfd and futures .
the standard parameters are as below:

period:200
internal smooth: 5
external smooth: 10
extreme level: 1
take profit
stop-loss

below overview is results of XBTUSD on 5 min chart, with 1 contract trade and 0.075% commission per trade.
in order to access scripts contact me directly.
Phát hành các Ghi chú:
v2.2 sl and tp comment set
Phát hành các Ghi chú:
v3.3 tp and sl fixed

Tập lệnh chỉ hiển thị cho người được mời

Quyền truy cập vào tập lệnh này bị hạn chế đối với người dùng được tác giả ủy quyền và thường yêu cầu thanh toán. Bạn có thể thêm nó vào mục yêu thích của mình, nhưng bạn sẽ chỉ có thể sử dụng nó sau khi yêu cầu sự cho phép từ tác giả. Liên hệ Lirshah để thêm thông tin, hoặc làm theo hướng dẫn của tác giả bên dưới.

TradingView không đề xuất trả tiền cho một tập lệnh và sử dụng cho đến khi bạn hoàn toàn tin tưởng tác giả và hiểu cách thức hoạt động của tập lệnh. Trong nhiều trường hợp, bạn có thể tìm thấy một giải pháp thay thế nguồn mở miễn phí trong Thư viện Công cộng của chúng tôi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Cảnh báo: vui lòng đọc trước khi yêu cầu quyền truy cập.