umur.ozkul

Renkoizer[UO]

umur.ozkul Cập nhật   
Sometimes you need a rough view of what is going on. Ignoring the details could be a blessing. In the configuration, you can change how much you want to ignore
Phát hành các Ghi chú:
Added plot titles
Phát hành các Ghi chú:
Enhanced coloring. Added middle line.
Phát hành các Ghi chú:
Now, each time.period has a different box size. When you change the time period of the chart, the box size adapts. Thus, you don't end up with a fullscreen filled color.

The middle divider line of the box is a resistance/support line most of the time. This resistence/support has a tendency to flip. Support becomes resistance vice versa...

Now, changing the time period you can see support/resistance for that detail level.

Examples:

Phát hành các Ghi chú:
Set the displayed graph to 1D. It illustrates the bitcoin history better and you know it.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?