KivancOzbilgic

Laguerre RSI

Laguerre RSI is based on John EHLERS' Laguerre Filter to avoid the noise of RSI .

Change alpha coefficient to increase/decrease lag and smoothness.

Buy when Laguerre RSI crosses upwards above 20.
Sell when Laguerre RSI crosses down below 80.

While indicator runs flat above 80 level, it means that an uptrend is strong.
While indicator runs flat below 20 level, it means that a downtrend is strong.

Developer: John EHLERS
Author: KivancOzbilgic
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
Twitter: @kivancozbilgic
Youtube: http://youtube.com/c/kivancozbilgic

Bình luận

500 xu
+1 Phản hồi
kıvanç bey emeğinize sağlık. iyiki varsınız..çok şey öğrendim sizden
+8 Phản hồi
Can you help us to get that line whose color changes to red & Green.
+6 Phản hồi
+22 Phản hồi
Jitusuraj KivancOzbilgic
@KivancOzbilgic, Thank you so much:)
+4 Phản hồi
Thank you Sir
+3 Phản hồi
Thank you sir =D
+3 Phản hồi
Hi, @KivancOzbilgic
Thanks for your work. Excellent script.
For correct operation need to change the condition on line 29
Color = colorchange ? ((LaRSI > LaRSI or LaRSI == 1) ? green : red) : blue
+2 Phản hồi
Kıvanç abi emeğine saglik
+2 Phản hồi
line not coming in price chart
+1 Phản hồi