Odyssee

Squeeze Momentum on Reversal Strategy

10178 lượt xem
547
** From the original work of LazyBear ** Thanks for his Squeeze Momentum indicator

This strategy gives acceptable result on EUR/USD - 1H chart with default parameters
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận

sir, this repiant?
+5 Phản hồi