RicardoSantos

[RS]Study of sequence ratio V0

376 lượt xem
32
counts N of sequences, N of bars, N of same open/close value, and N of sequences from 1 -> 10+ bar sequences in a direction up/down.
Gỡ bỏ khỏi Script Ưa thích Thêm vào Script Ưa thích
//@version=2
study(title='[RS]Study of sequence ratio V0')
up_bar = close > open
down_bar = close < open
doji = close == open

up_sequence = barssince(up_bar == 0)
down_sequence = barssince(down_bar == 0)

n_sequences = cum(change(up_sequence) < 0 or change(down_sequence) < 0)

f_sequence_check(_sequence_series, _sequence_length) => change(_sequence_series) < 0 and _sequence_series[1] == _sequence_length
f_sequence_check_above(_sequence_series, _sequence_length) => change(_sequence_series) < 0 and _sequence_series[1] >= _sequence_length

up_check_01 = cum(f_sequence_check(up_sequence, 1))
up_check_02 = cum(f_sequence_check(up_sequence, 2))
up_check_03 = cum(f_sequence_check(up_sequence, 3))
up_check_04 = cum(f_sequence_check(up_sequence, 4))
up_check_05 = cum(f_sequence_check(up_sequence, 5))
up_check_06 = cum(f_sequence_check(up_sequence, 6))
up_check_07 = cum(f_sequence_check(up_sequence, 7))
up_check_08 = cum(f_sequence_check(up_sequence, 8))
up_check_09 = cum(f_sequence_check(up_sequence, 9))
up_check_10 = cum(f_sequence_check_above(up_sequence, 10))

down_check_01 = cum(f_sequence_check(down_sequence, 1))
down_check_02 = cum(f_sequence_check(down_sequence, 2))
down_check_03 = cum(f_sequence_check(down_sequence, 3))
down_check_04 = cum(f_sequence_check(down_sequence, 4))
down_check_05 = cum(f_sequence_check(down_sequence, 5))
down_check_06 = cum(f_sequence_check(down_sequence, 6))
down_check_07 = cum(f_sequence_check(down_sequence, 7))
down_check_08 = cum(f_sequence_check(down_sequence, 8))
down_check_09 = cum(f_sequence_check(down_sequence, 9))
down_check_10 = cum(f_sequence_check_above(down_sequence, 10))

plot(up_check_01, title='UP-01', color=color(lime, 0))
plot(up_check_02, title='UP-02', color=color(lime, 0))
plot(up_check_03, title='UP-03', color=color(lime, 0))
plot(up_check_04, title='UP-04', color=color(lime, 0))
plot(up_check_05, title='UP-05', color=color(lime, 0))
plot(up_check_06, title='UP-06', color=color(lime, 0))
plot(up_check_07, title='UP-07', color=color(lime, 0))
plot(up_check_08, title='UP-08', color=color(lime, 0))
plot(up_check_09, title='UP-09', color=color(lime, 0))
plot(up_check_10, title='UP-10', color=color(lime, 0))

plot(down_check_01, title='DOWN-01', color=color(red, 0))
plot(down_check_02, title='DOWN-02', color=color(red, 0))
plot(down_check_03, title='DOWN-03', color=color(red, 0))
plot(down_check_04, title='DOWN-04', color=color(red, 0))
plot(down_check_05, title='DOWN-05', color=color(red, 0))
plot(down_check_06, title='DOWN-06', color=color(red, 0))
plot(down_check_07, title='DOWN-07', color=color(red, 0))
plot(down_check_08, title='DOWN-08', color=color(red, 0))
plot(down_check_09, title='DOWN-09', color=color(red, 0))
plot(down_check_10, title='DOWN-10', color=color(red, 0))

plot(n, title='N', color=color(black, 0))
plot(n_sequences, title='NS', color=color(black, 0))
plot(cum(doji), title='D', color=color(black, 0))

hline(0)

Bình luận

Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất