NgheTrader

Future Ichimoku Lines

Future Ichimoku Lines Plot: Tenkan-sen next 5 days, Kijun-sen next 10 days, Kumo A next 5 days and Kumo B next 14 days will be display

This will help you forecast the future of price and increase winning probability!

Always remember, risk management is the key of a successful trader

Have a nice trade! :D
Phát hành các Ghi chú: Correct some parameter to fit with original Ichimoku Kinko Hyo
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận

what is the best time frame for intraday 5min or 15 min or 1 hr
Phản hồi
NgheTrader nalini-senthil
@nalini-senthil, it's depend on your style or your trading system, i don't have a exact number. You can backtest and find the best with your strategy
Phản hồi