Mây Ichimoku

Mây Ichimoku, còn được gọi là Ichimoku Kinko Hyo, là một chỉ báo phổ biến và linh hoạt biểu thị ngưỡng hỗ trợ và kháng cự, động lực và hướng của xu hướng của một mã chứng khoán. Nó cho thấy một bức tranh rõ ràng về chuyển động giá trong nháy mắt. Nó có thể xác định hướng của một xu hướng, đo xung lượng và các cơ hội giao dịch tín hiệu dựa trên giao cắt đường và nơi mà giá tương ứng với những đường này. Những tín hiệu này giúp các nhà giao dịch tìm ra các điểm vào và thoát lệnh tối ưu nhất. Chỉ báo này bao gồm 5 đường (mỗi đường đại diện khoảng thời gian khác nhau) và được tạo ra bởi Goichi Hosoda, một nhà báo đã dành nhiều thời gian để cải tiến kỹ thuật phân tích kỹ thuật này trước khi chia sẻ công khai vào cuối những năm 1960.
Hiển thị thêm Script
1
23
...
20
1
2
...
20